Menenstraat 344

8560 Wevelgem (BE)

Donderdag van

19:00 PM tot 21:00 PM

Email ons

contact@prenatalesessies.be

Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI). Wat is het? 

Het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) is een wereldwijde inspanning van de WHO en UNICEF om praktijken te implementeren die borstvoeding beschermen, promoten en ondersteunen. Het werd gelanceerd in 1991. De wereldwijde BFHI-materialen zijn herzien, bijgewerkt en uitgebreid voor geïntegreerde zorg. 

De eerste paar dagen van het leven van een pasgeborene zijn niet alleen cruciaal voor het kind, maar vormen ook een belangrijk moment om moeders de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om succesvolle borstvoeding te geven. Het initiatief ontwikkelde de volgende Tien Stappen naar Succesvolle Borstvoeding om optimale klinische zorg voor nieuwe moeders en hun baby’s te bevorderen. Er is substantieel bewijs dat het implementeren van de Tien Stappen de borstvoeding percentages aanzienlijk verbetert.

Tien stappen gevolgd door babyvriendelijke ziekenhuizen

1. Naleving van de International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes en relevante resoluties van de World Health Assembly. Dit betekent dat melkvervangers niet worden gepromoot in het ziekenhuis en dat het voedingsbeleid wordt gecommuniceerd naar de ouders. 

2. Het personeel in het ziekenhuis heeft voldoende kennis, competentie en vaardigheden om borstvoeding te ondersteunen.

3. Het belang en de aanpak van borstvoeding wordt besproken met zwangere vrouwen en hun gezin.

4. Onmiddellijk huid-op-huidcontact wordt bevorderd en moeders worden ondersteund om zo snel mogelijk na de geboorte te beginnen met borstvoeding.

5. Moeders worden ondersteund bij het op gang brengen en houden van borstvoeding en bij het oplossen van veel voorkomende problemen.

6. Pasgeborenen die borstvoeding krijgen, krijgen geen andere voeding of vloeistoffen dan moedermelk, tenzij medisch geïndiceerd.

7. Moeders en hun baby’s blijven 24 uur per dag bij elkaar, tenzij medisch anders is geïndiceerd.

8. Moeders worden ondersteund bij het herkennen van en reageren op de signalen van hun baby’s om te voeden.

9. Moeders krijgen advies over het gebruik en de risico’s van zuigflessen, spenen en fopspenen.

10. Ouders en hun baby’s hebben tijdig toegang tot ondersteuning en zorg na ontslag uit de kraamkliniek.

Huid-op-huid contact in de Baby Friendly normen

De Baby Friendly ziekenhuis standaarden vereisen dat skin-to-skin contact gewaardeerd en ondersteund wordt in ziekenhuizen.

Kraamafdelingen moeten ervoor zorgen dat:

  • Alle moeders huid-op-huid contact hebben met hun baby na de geboorte, in ieder geval tot na de eerste voeding en zo lang als ze willen.
  • Alle moeders worden aangemoedigd om de eerste voeding in huidcontact aan te bieden wanneer de baby tekenen van voedingsbereidheid vertoont.
  • Moeders en baby’s die niet onmiddellijk na de geboorte huidcontact kunnen hebben, worden aangemoedigd om met huidcontact te beginnen zodra ze daartoe in staat zijn, wanneer of waar dat ook mag zijn.

Neonatale afdelingen moeten ervoor zorgen dat:

  • Ouders zo snel mogelijk een gesprek hebben met een geschikt personeelslid over het belang van aanraking, comfort en communicatie voor de gezondheid en ontwikkeling van hun baby
  • Ouders actief worden aangemoedigd om comfort en emotionele steun te bieden aan hun baby, waaronder langdurig huidcontact, troostende aanrakingen en het reageren op de gedragssignalen van hun baby
  • Moeders krijgen zorg die de overgang naar borstvoeding ondersteunt, inclusief het gebruik van huid-op-huidcontact om instinctief voedingsgedrag aan te moedigen.

 

Het Baby Friendly Hospital initiatief is een geweldig initiatief van Unicef om de band tussen ouders en baby te bevorderen en borstvoeding te stimuleren. Elk jaar krijgen meer en meer ziekenhuizen het prestigieuze BFHI-label, of streven ernaar dit te krijgen. Als je niet zeker weet of het ziekenhuis waar je gaat bevallen de BFHI-normen toepast, vraag het dan gewoon aan je gynaecoloog. We wensen jou en je baby een gezellige en onvergetelijke eerste dagen in het ziekenhuis! 

Bron:
Baby-Friendly Hospital Initiative | UNICEF